Δημιουργήστε Wiki με υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Τα wikis είναι ιστοσελίδες που έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό τη δυνατότητα τροποποίησης του περιεχομένου τους από τους χρήστες που τις επισκέπτονται. Κάθε χρήστης μπορεί να προσθέσει δικό του υλικό, να αφαιρέσει υλικό ή να τροποποιήσει το υπάρχον υλικό μιας σελίδας wiki. Οι προηγούμενες εκδόσεις (versions) του περιεχομένου κρατούνται ως ιστορικό (history) και αυτό δίνει τη δυνατότητα επαναφοράς (rollback) μίας σελίδας wiki σε μία προγενέστερη έκδοσή της.

Η ευκολία χρήσης και η ανοιχτή πρόσβαση στην πληροφορία καθιστούν τα wikis χρήσιμα διαδικτυακά εργαλεία για άτομα που συνεργάζονται στα πλαίσια μιας ομάδας, όπως για παράδειγμα σε μία σχολική τάξη. Τα wikis είναι ιδανικά για τη συνεργατική δημιουργία κειμένων, για ομαδικές εργασίες και γενικά για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν τη συνεργατική σύνθεση ενός αποθετηρίου γνώσης. Τα wikis, σύμφωνα με τον Baltzersen [1], θεωρούνται τα πιο σημαντικά Web 2.0 εργαλεία. Τα wikis στην εκπαίδευση ενισχύουν μαθητο-κεντρικές προσεγγίσεις μάθησης, καλλιεργούν τη γραπτή έκφραση και την κριτική ικανότητα αναθεώρησης κειμένων, ενισχύουν τη δημιουργικότητα των μαθητών και γενικά αναπτύσσουν τις δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας με στόχο την ολοκλήρωση ενός κοινού έργου.

περισσότερα εδώ

© 2015, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr

Print Friendly, PDF & Email