ΠΥΣΔΕ

η απόφαση για τα μέλη του ΠΥΣΔΕ εδώ
τα μέλη του ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας :
1. Πιλιτζίδης  Σπυρίδωνας,  εκπαιδευτικός  κλάδου  ΠΕ  04.02,  με  βαθμό  Α’,  Διευθυντής  της Διεύθυνσης  Β/θμιας  Εκπ/σης  Φθιώτιδας,  ως Πρόεδρος,  με  αναπληρωτή  του  τον  κ.Βουρλάκη Αθανάσιο,εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 12.04, με βαθμό Β’, Διευθυντή του 2ου ΕΠΑΛ Λαμίας.
2. Τζήμας  Νικόλαος,  εκπαιδευτικός  κλάδου  ΠΕ  11,  με  βαθμό  Β’,  Διευθυντής  του  Μουσικού Σχολείου Λαμίας, ως τακτικό μέλος και αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή του τον κ.Ρήγα Χρήστο,  εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02, με βαθμό Γ’, του Μουσικού Σχολείου Λαμίας.
3. Ραχιώτου Λεμονιά, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 03, με βαθμό Γ’, του ΓΕΛ Στυλίδας Φθιώτιδας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά  της  την κα Τσιάκα Δήμητρα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02, με βαθμό Γ’, Διευθύντρια του 5ου Γυμνασίου Λαμίας.
4. Προύσαλης  Δημήτριος  του  Θωμά,  εκπαιδευτικός  κλάδου  ΠΕ  20,  με  βαθμό  Δ’,  του  2ου  ΕΠΑΛ Λαμίας,  ως τακτικό  αιρετό  μέλος,  με  αναπληρωτή  του  τον  κ.  Παλέτσο  Ευθύμιο του  Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 03, με βαθμό Δ’, του 2ου Γυμνασίου Λαμίας.
5. Αρμυριώτης  Αναστάσιος του  Χρήστου,  εκπαιδευτικός  κλάδου  ΠΕ  12.03,  με  βαθμό  Γ’,  του  1ου ΕΠΑΛ Λαμίας, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Σακκά Ιωάννη του Βασιλείου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 04.01, με βαθμό Ε’, του ΕΠΑΛ Αταλάντης.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31-12-2016.

 

Οι πράξεις του ΠΥΣΔΕ

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.