Έντυπα

Υπεύθυνη Δήλωση:εδώ

έντυπο αίτησης απόσπασης  εντός ΠΥΣΔΕ apospaseis-aitisi.doc

ΑΔΕΙΕΣ

Τα έντυπα για τη χορήγηση κανονικής άδειας εδώ
Τα έντυπα για τη αναρρωτικής άδειας εδώ

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.