Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών

ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η
Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Γενική Γραμματεία ΥΠΠΕΘ, Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης),
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Β. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΣΕΠ)
Γ. ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΣΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ
Δ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΑΤΕΙ
Ε. ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΣΤ. ΣΧΟΛΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ
ΣΤ1-ΓΥΜΝΑΣΙΑ: Γυμνάσιο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Αθήνας
ΣΤ2-ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων
Ζ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ
Όπως: Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες, ΔΟΑΤΑΠ, ΓΑΚ, Δημόσια ΙΕΚ, ΕΟΠΠΕΠ, ΙΕΠ, ΙΚΥ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ΚΕΓ, Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιερές Αρχιεπισκοπές, Ιερές Μητροπόλεις κ.α.).