Συμπόσιο και Διημερίδα στο ΑΠΘ για Εκπαιδευτικούς ΠΕ06

22ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
24 έως Απριλίου 2015
http://www.enl.auth.gr/istal22/cfp.html
Διημερίδα , 23 & 24 Απριλίου 2015
http://www.enl.auth.gr/langlab/ws_baled/

Το Συμπόσιο μπορούν να παρακολουθήσουν, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, Εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ06 με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Υπουργείο Παιδείας
10-12-2014/200508/Δ2