Σύνθεση νέου ΔΣ ΕΛΜΕ Φθιώτιδας και στοιχεία επικοινωνίας μελών

Σας αποστέλλουμε τη νέα σύνθεση του ΔΣ της ΕΛΜΕ, τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας των γραφείων καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με τα μέλη του ΔΣ:
εδώ