Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2015.

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2015.
εδώ