Εξετάσεις επάρκειας της ελληνομάθειας του επιπέδου Α2

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι,

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας του επιπέδου Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς.
Υπενθυμίζουμε ότι η επόμενες εξετάσεις είναι στις 16/01/2015 και οι εγγραφές γίνονται, έπειτα από παράταση, μέχρι τις 19/12/2014
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία.

Με εκτίμηση,
Παναγιώτης Δαγκόπουλος

το συνημμένο αρχείο


Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας
Division for the Support and Promotion of the Greek Language
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Καραμαούνα 1
τ.κ. 551 32 Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΣ

Centre for the Greek Language
Karamaouna 1
551 32 Kalamaria
Thessaloniki
HELLAS

Τηλ./Tel.: +30 2310 459 574, +30 2310 459 101
Fax: +30 2310 459 107
www.greeklanguage.gr/certification