Τηλεμαραθώνιος Αγάπης UNICEF

Θέμα: «Τηλεμαραθώνιος Αγάπης UNICEF για την Προστασία των Παιδιών από τη Φτώχεια και τον Υποσιτισμό – Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014»
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 191538/ΓΔ4/26-11-2014 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου

Σας διαβιβάζουμε επιστολή της UNICEF σχετικά με τον Τηλεμαραθώνιο Αγάπης για την Προστασία των Παιδιών από τη Φτώχεια και τον Υποσιτισμό που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014, μέσα από τη συχνότητα της Δημόσιας Τηλεόρασης.
Παρακαλούμε, όπως αναρτηθεί η συνημμένη επιστολή στο πίνακα ανακοινώσεων των σχολικών μονάδας αρμοδιότητάς σας προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι μαθητές.

πατήστε εδώ