Περιοδική Έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε το τρίτο τεύχος (έκδοση 1.0) της Περιοδικής Έκδοσης για τα Μαθηματικά Γυμνασίου και είναι διαθέσιμο για αξιοποίηση και χρήση στο δικτυακό τόπο: https://mathsgymnasio.wordpress.com.

Το τρίτο τεύχος περιλαμβάνει υλικό για τα ακόλουθα:

  • Α΄ Γυμνασίου, Μέρος Α΄ Αριθμητική-Άλγεβρα, Κεφάλαιο 4, Εξισώσεις και προβλήματα
  • Α΄ Γυμνασίου, Μέρος Α΄ Αριθμητική-Άλγεβρα, Κεφάλαιο 5,Ποσοστά

Ελπίζουμε να το μελετήσετε, να το δουλέψετε και να σχολιάσετε ό,τι σας άρεσε ή δεν σας άρεσε.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε επιθυμείτε!

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε και τους συναδέλφους του σχολείου σας.

Με εκτίμηση

Δουκάκης Σπύρος & Σαράφης Ιωάννης

(τεύχος 3)

(τεύχος 2) 

(τεύχος 1)