Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση Προϊσταμένου Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

εδώ