ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

Σας προωθούμε

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ»,

με την παράκληση να την προωθήσετε στα σχολεία ευθύνης σας, προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής.
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής:

http://www.iep.edu.gr/images/7%CE%91%CE%9D%CE%96%CE%9F%CE%9E%CE%9B%CE%94-%CE%98%CE%9A0.pdf

Για εγγραφή στο Μητρώο ακολουθήστε το σύνδεσμο:

https://www.iep.edu.gr/services/regexp/

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση,

Ομάδα για τη Διοικητική και Διαχειριστική Στήριξη της πράξης
«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)-Νέο Πρόγραμμα Σπουδών»
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Αν. Τσόχα 36, Αθήνα 11523
τηλ. 2103312406 εσωτ.612