Διενέργεια Προγράμματος Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων (Ε.Υ.ΖΗ.Ν.)

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Προγράμματος Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων (Ε.Υ.ΖΗ.Ν.)
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

Σας κοινοποιούμε τις υπ’ αριθμ. 189790/Δ5/24-11-2014 και 189783/Δ5/24-11-2014 εγκυκλίους προκειμένου να ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος Εθνική Δράση Υγείας
Για Β/θμια: εδώ
Για την Α/θμια: εδώ

για τη ΖωΗ των Νέων (Ε.Υ.ΖΗ.Ν.) για το τρέχον σχολικό έτος.
ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
εδώ