Μαθητικοί Αγώνες Τέχνης

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διοργάνωσης Αγώνων Τέχνης στα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη»
Σε απάντηση του με αρ. πρ. 180829/Δ2/10-11-2014 εισερχόμενου εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 31872/05-11-2014 έγγραφό σας με το οποίο μας διαβιβάσατε τη με αρ. πρ. 2161/31-10-2014 αίτηση των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διοργάνωση Αγώνων Τέχνης (μουσικής, θεάτρου, ζωγραφικής, ποίησης, δημιουργίας video) που θα πραγματοποιηθεί από τις 23 μέχρι και τις 25 Απριλίου 2015, στο χώρο των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη.
Τα δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας που θα συμμετάσχουν θα μεριμνήσουν για την έγκριση συμμετοχής μαθητών, αποστέλλοντας έγκαιρα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (αίτηση του διευθυντή του σχολείου, πράξη συλλόγου, πρόγραμμα και ονομαστικό πίνακα συμμετοχής μαθητών) στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη: http://www.mandoulides.gr/
Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στους εν λόγω Αγώνες θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Υπουργείο Παιδείας