Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης

Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπαίδευσης της Περ/κής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας

Η απόφαση εδώ