Αξιολόγηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Πίνακας με τα κριτήρια αξιολόγησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων εδώ

Οδηγός για την  αξιολόγηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων εδώ

Πηγή: Σπαθάρας Δημήτρης Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03