ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιείται η Πράξη με τίτλο «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)–Νέο Πρόγραμμα Σπουδών»

Το «Νέο Σχολείο» (Σχολείο 21ου αιώνα)– Νέο πρόγραμμα σπουδών» ανταποκρινόμενο στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα θέτει τον μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών με σκοπό τη συνολική αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου των μαθητών και τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Στοχεύει στη διαμόρφωση δημιουργικού και ανοικτού εκπαιδευτικού κλίματος που όχι μόνο επιδέχεται, αλλά και δημιουργεί καινοτομία.

Το Νέο Σχολείο αξιοποιεί σύγχρονα διδακτικά εργαλεία και αναπτύσσεται στο πλαίσιο ολοήμερου προγράμματος. Είναι ένα ευέλικτο σχολείο και ανταποκρίνεται στις διαφοροποιημένες ανάγκες και ικανότητες μαθητών και εκπαιδευτικών καθώς και στα διαφορετικά χαρακτηριστικά των επιμέρους σχολικών μονάδων.

Η φιλοσοφία του Νέου Σχολείου διατρέχει όλο το φάσμα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο). Η λειτουργία του Νέου Σχολείου μακρόχρονα θα επιφέρει βελτίωση σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι ο γραμματισμός και ο αριθμητισμός, η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση, η μείωση της σχολικής διαρροής και η ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών.

Η παρούσα Πράξη περιλαμβάνει την εκπόνηση νέων Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) Πρωτοβάθμιας (προσχολικής, δημοτικής) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ,την Αξιολόγηση του υπάρχοντος Εκπαιδευτικού Υλικού καθώς και την Αξιολόγηση των νέων προγραμμάτων Σπουδών και του νέου Εκπαιδευτικού Υλικού. σύμφωνα με τις αρχές του Νέου Σχολείου, δεδομένου ότι τα Προγράμματα Σπουδών αποτελούν αφετηρία για κάθε αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Τα νέα Προγράμματα Σπουδών σχεδιάζονται ώστε να είναι στοχοκεντρικά, ενιαία, συνεκτικά, συνοπτικά, διαθεματικά, βιωματικά και παιδαγωγικά διαφοροποιημένα προβλέποντας συνεργατικούς, αυτοκατευθυνόμενους και άλλους τρόπους μάθησης.. Παράλληλα, θα είναι ανοικτά και ευέλικτα εξασφαλίζοντας δυνατότητες και ελευθερία στον εκπαιδευτικό για την επιλογή θεματικών στη βάση αναγκών και ιδιαιτεροτήτων των τοπικών κοινωνιών.

Στόχος είναι ο κάθε εκπαιδευτικός να χρησιμοποιεί το νέο Πρόγραμμα Σπουδών ως βασικό εργαλείο για το σχεδιασμό της διδασκαλίας του. Αυτό θα συμβάλλει στην ενίσχυση του ρόλου του και στην αναγνώριση γι’ αυτόν μεγαλύτερης ευθύνης σε ό, τι αφορά την επιλογή και εφαρμογή εκπαιδευτικών πρακτικών και εκπαιδευτικών εργαλείων και υλικών.

Στο πλαίσιο των δράσεων της Πράξης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) δημιουργεί Μητρώο «ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ-ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο παραπάνω μητρώο θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό, να συνδεθούν στο σύστημα και να υποβάλλουν την αίτησή τους από τον σύνδεσμο Ανοικτές αιτήσεις. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις  Οδηγίες συμπλήρωσης