Μετεγγραφές Γυμνασίου-Λυκείου-ΕΠΑΛ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι μετεγγραφές των μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23Α’) και του αρ. 35 του Π.Δ. 376/1993 (ΦΕΚ 159Α’).

Παρακαλούμε να πραγματοποιείτε ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών και εφιστούμε την προσοχή σας στις περιπτώσεις που έχει δηλωθεί διάσταση των γονέων των μαθητών ή ανάθεση της επιμέλειας, οι οποίες πρέπει να αποδεικνύεται από δικαστική απόφαση.

Η καταληκτική ημερομηνία μετεγγραφής από Γενικά στα Επαγγελματικά Λύκεια και αντίστροφα είναι η 15η Οκτωβρίου κάθε έτους. Έπειτα στέλνονται στο Υπουργείο, στην Διεύθυνση σπουδών από την Δ.Δ.Ε Φθιώτιδας.

Επίσης, πάσης φύσεως μετεγγραφές Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων διενεργούνται μέχρι και την 31 Μαρτίου κάθε έτους. Πέραν της ημερομηνίας (31 Μαρτίου) οι μετεγγραφές εκτιμώνται από τον κύριο Προϊστάμενο της Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας.

Πληροφορίες κ. Σταμοπούλου Δήμητρα
Τηλ. Επικοιν. 22310-33210