Νέος Οδηγός Εφαρμογής και υποστηρικτικό υλικό για το Πρόγραμμα “Σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών”

Νέος Οδηγός Εφαρμογής και υποστηρικτικό υλικό για το Πρόγραμμα “Σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών” κατά το τρέχον και τα επόμενα σχολικά έτη

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα α) τον επικαιροποιημένο Οδηγό Εφαρμογής Έκδοσης 2.1Β και β) Απλές οδηγίες για την αξιοποίηση των οφελημάτων του Προγράμματος από τους δικαιούχους. Επιπλέον σας διαβιβάζουμε υποστηρικτικό υλικό σε μορφή που να επιδέχεται επεξεργασία και συμπλήρωση, προς αξιοποίηση από τις σχολικές μονάδες και τους δικαιούχους. Τα ως άνω έγγραφα θα είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο από 28/04/14 και στην ιστοσελίδα www.inedivim.gr.

Στο υλικό ενσωματώθηκαν διευκρινίσεις που εξυπηρετούν τη σαφήνεια της διαδικασίας ώστε να διευκολύνονται οι εμπλεκόμενοι και να περιορίζεται το διαχειριστικό κόστος του Προγράμματος.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι:
1)Το Πρόγραμμα θα ενεργοποιείται αυτόματα με την έναρξη κάθε σχολικού έτους και θα διακόπτεται μόνο κατά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, πλην αν Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ ορίσει διαφορετικά.
2)Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζονται ως αρμόδιες για την αποστολή των ψηφιακών αρχείων δικαιούχων αναπληρωτών στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ στην αρχή κάθε σχολικού έτους.

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μέσω αυτών στις σχολικές μονάδες το συνημμένο υλικό και να ενθαρρύνετε κάθε ενδιαφερόμενο που απευθύνεται σε σας για διευκρινίσεις, να επικοινωνεί μέσω της διεύθυνσης [email protected] με την Ομάδα Έργου του Προγράμματος, με τη βεβαιότητα οτι θα λάβει απαντήσεις εντός 24 ωρών.

Για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Ανδρέας Δρούγας
Υπεύθυνος Προγράμματος

Οδηγός Εφαρμογής (Έκδοση 2.1Β)

ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ