Τράπεζα επιστημονικών εργασιών

Είναι γνωστό ότι η εκπαίδευση αποτελεί τον κύριο μηχανισμό συσσώρευσης και διάχυσης της γνώσης. Αποτελεί παράγοντα της καινοτόμου δύναμης της οικονομίας. Έχει άρρηκτη σχέση με το ανθρώπινο κεφάλαιο και την ανάπτυξη της χώρας. Η γνώση απαιτεί αποτύπωση. Η έρευνα ανατρέχει σε αυτή την αποτύπωση.
Για το λόγο αυτό, δημιουργήσαμε στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Στ. Ελλάδας, πεδίο υπό τον τίτλο «Τράπεζα επιστημονικών εργασιών », στο οποίο κάθε συνάδελφος μπορεί να καταθέσει τη μεταπτυχιακή ή διδακτορική εργασία του, που αφορά στην εκπαίδευση στη Στερεά Ελλάδα. Στόχος είναι να αποτελέσει σημείο αναζήτησης από άλλους ερευνητές, που αναλαμβάνουν εργασίες σχετικές με την εκπαίδευση.
Παρακαλούμε όσους-ες επιθυμούν να καταθέσουν τις εργασίες τους, να επικοινωνήσουν με την κ. Κοκκάρη Σταματία στο 2231066151, προκειμένου να τις αναρτήσουν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι αυτές να έχουν ολοκληρωθεί.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης

Ηλίας Ι. Παλιαλέξης, M. Ed

το σχετικό έγγραφο εδώ