Αναστολή Λειτουργίας Σ.Δ.Ε. και εκτός έδρας τμημάτων Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

το έγγραφο εδώ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την αναστολή λειτουργίας Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και εκτός έδρας τμημάτων ως κάτωθι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1. ΤΜΗΜΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (ΣΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. 1ο ΣΔΕ ΔΟΜΟΚΟΥ (Φυλακές)
2. ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΣΔΕ ΛΑΜΙΑΣ)