Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους».
Πατήστε εδώ για την Υ.Α
————————————————————-
ΘΕΜΑ:«Καθηκοντολόγιο Υπεύθυνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ,Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων»
Έχοντας υπόψη :

-Την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ.   92998/Γ7/10-08-2012
-Την εγκύκλιο Σχολικών Δραστηριοτήτων με αρ. πρωτ. 167127/Γ7/15-10-2014
-Την από 165947/Γ7/ 04-11-2013 Διευκρινίσεις στο ορθό με αρ. πρωτ. 126889/Γ7/13-09-2013 Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ,Αγωγής Υγείας ,Πολιτιστικών Θεμάτων ).
Σας υπενθυμίζουμε ότι βάσει της Υπουργικής Απόφασης  με αρ. πρωτ. 92998/Γ7/10-08-2012 οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης , Αγωγής Υγείας ,Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων θα βρίσκονται στις θέσεις τους μέχρι 31-08-2015. Επομένως βάσει της ανωτέρω Υ.Α. το καθηκοντολόγιό τους είναι το :
-άρθρο 4 για τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
-άρθρο 6 για τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας
-άρθρο 8 για τους Υπεύθυνους Πολιτιστικών Θεμάτων
-άρθρο 10 για τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων
Ως εκ τούτου οι Υπεύθυνοι παρακολουθούν, υποστηρίζουν και αξιολογούν τα πολύμηνα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και τα Προγράμματα τα οποία εντάσσονται στη θεματολογία του «Κοινωνικού σχολείου». Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να λάβουν γνώση ενυπόγραφα.

Αρ. Πρωτ. 174383/Γ7/27-10-2014