Εγκύκλιος Αξιολόγησης Διευθυντών Σχολείων

πατήστε εδώ για να δείτε την Υ.Α.

η αξιολόγηση θα γίνει με το Π.Δ. 152/2013 (ΦΕΚ 240Α/2013)

Οι διαδικασίες και η σχετική αξιολόγηση πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι
31 Δεκεμβρίου 2014.

1 thought on “Εγκύκλιος Αξιολόγησης Διευθυντών Σχολείων

Comments are closed.