Διευκρινίση ως προς την Εγκύκλιο Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

ΘΕΜΑ :  Διευκρινίση ως προς την Εγκύκλιο Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής σταδιοδρομίας, eTwinninig και ERASMUS+ για το σχολικό έτος 2014-5)

Σε απάντηση ερωτημάτων προς την υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι, όσον αφορά σε οποιαδήποτε παρέμβαση σχετικά με τις ειδικότητες ΠΕ 02, ΠΕ 03, και ΠΕ04 – σε σχέση με το δίωρο των υπερωριών, σε περίπτωση που απομένουν δηλαδή μία ή δύο ώρες στις εν λόγω ειδικότητες για συμπλήρωση ωραρίου – δύναται να αποφασίζει ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης, όπου ανήκει ο εκπαιδευτικός.

Ειδικότερα για το eTwinning, η προθεσμία υποβολής της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης παρατείνεται μέχρι 31/10/2014 και η έγκριση από την Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων θα πραγματοποιηθεί στις 20/11/2014, καθώς η έγκριση των έργων απαιτεί και τη σύμφωνη γνώμη Ευρωπαϊκών Εθνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης eTwinning με σχολεία των οποίων συνάπτεται η συνεργασία. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με Πατεράκη Ειρήνη 2103442648, etwinning help desk 801 11 38946, email EYY, [email protected]

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί να λάβουν γνώση της παρούσας ενυπόγραφα.

Υπουργείο Παιδείας

Αρ. Πρωτ. 172670/Γ7/23-10-2014