ΦΕΚ για ΕΠΑΛ

Σας γνωστοποιούμε ότι η με αρ. πρωτ. 149746/Γ2/19-09-2014 Υπουργική Απόφαση, που καθορίζει τις προαγωγικές – απολυτήριες – πτυχιακές εξετάσεις μαθητών σε ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. σχολικού έτους 2013-2014, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2641 Β΄/ 2014.
Σας ενημερώνουμε ότι η με αρ. πρωτ. 160604/Γ2/06-10-2014 Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ανά ιδικότητα, τομέα, Ομάδα Προσανατολισμού της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ., έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2772 Β΄/ 2014.

Υπουργείο Παιδείας