Ζητούνται προσφορές για μετακινήσεις μαθητών με λεωφορεία

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
(ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ )
Tαχ. Δ/νση: Κύπρου 85
Τ.Κ. – Πόλη: 35100 – Λαμία
E-mail: [email protected]
Πληροφορίες: Μπολούτσος Δήμος
Τηλέφωνο και ΦΑΞ: 2231022032

Παρακαλούμε να μας στείλετε τις προσφορές σας μέχρι 29 Οκτωβρίου 2014, συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο αρχείο xls . Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο αυτό διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Τα μεταφορικά μέσα πρέπει να έχουν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Οι προσφορές αυτές αφορούν τις μετακινήσεις για τους σχολικούς αγώνες έτους 2014-15 .

O Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ Α. ΠΙΛΙΤΖΙΔΗΣ

το επισυναπτόμενο αρχείο xls