75ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.) στα μαθηματικά, Ο ΘΑΛΗΣ

Οι αποφάσεις εδώ

Α) Ορίζουμε ως εξεταστικό κέντρο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού το
2ο Γενικό Λύκειο Λαμίας (τηλ. 2231028977 & 2231047063 και Fax 22310 34575)
email : [email protected]
το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014 στις 09.00-12.00 π.μ.

Β) Ορίζουμε ως Β΄ εξεταστικό κέντρο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού το
Γ/σιο Αταλάντης (τηλ. 2233022279 Fax. 2231081002)
email : [email protected]
το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014 στις 09.00-12.00π.μ.