Πρόγραμμα «Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης»

Πρόγραμμα «Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης» από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστημίου Harvard (ΚΕΣ) στο Ναύπλιο.

εδώ