14-10-14 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

14-10-14 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
εδώ

4-10-14 Τοποθέτηση ΥΦΥΠΑΙΘ Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου στη Συνέντευξη Τύπου της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ
εδώ