Τα ΣΕΚ και οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν το σχ. έτος 2014-2015

Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση για την έναρξη λειτουργίας Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) και εδώ τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν το σχ. έτος 2014-2015 ανά Περιφέρεια.

ΣΕΚ ΛΑΜΙΑΣ
1 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
3 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
4 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ