Διερμηνευτές για την ψευδογλώσσα “ΓΛΩΣΣΑ”

On-line Διερμηνευτής
http://www.pseudoglossa.gr/

Στους ακόλουθους δύο συνδέσμους μπορείτε να βρείτε δύο άλλους Off-line διερμηνευτές για την ψευδογλώσσα “ΓΛΩΣΣΑ” η οποία διδάσκεται στα πλαίσια του μαθήματος Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον (Α.Ε.Π.Π.) στη Γ’ Λυκείου (Τεχνολογική κατεύθυνση) και εισάγει τους μαθητές στην αλγοριθμική σκέψη και στις βασικές έννοιες του προγραμματισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

http://alkisg.mysch.gr/
http://spinet.gr/glossomatheia/download/

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mavrosxristoforos.pseudoglossa