Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών & Υποδιευθυντών Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών & Υποδιευθυντών Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΕΚ 2014-2015.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΕΚ 2014-2015.pdf

forma_ait_dief_ypodnti_SEK_2014-15.doc