Συνέδριο με θέμα: “ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ “

Ένωση Ελλήνων Φυσικών
ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ

“ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ”

Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών

SCIENTIX: Η ευρωπαϊκή πύλη για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
&
INSPIRING SCIENCE: Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Σενάρια για τη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

ΑΘΗΝΑ: Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ,Πανεπιστημίου 17 :17-18 Οκτωβρίου 2014
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Ξενοδοχείο Εγνατία Παλλάς:18-19 Οκτωβρίου 2014

περισσότερα εδώ

Scientix_logo

INSPIRING_SCIENCE