Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014 αρχίζει η χορήγηση κωδικών για τις μετεγγραφές

Σας ενημερώνουμε ότι ως Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλείσθε από την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014 να ταυτοποιήσετε τους υποψηφίους για μεταφορά της θέσης επιτυχίας τους σε αντίστοιχη Σχολή-Τμήμα , που θα προσέλθουν στη Διεύθυνσή σας. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αυτοί συμμετείχαν στις Εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄ και Ομάδας Β΄, Μαΐου – Ιουνίου του σχολικού έτους 2013- 2014 και κατέλαβαν θέση εισαγωγής σε Σχολή/Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια θα πρέπει να τους επιτρέψετε να δημιουργήσουν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους. Ο κωδικός αυτός είναι απαραίτητος για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μεταφοράς της θέσης τους.
Η ηλεκτρονική διαδικτυακή εφαρμογή δημιουργίας προσωπικού κωδικού ασφαλείας βρίσκεται στη διεύθυνση http://dde.it.minedu.gov.gr.Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι η εξής:
1.Χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας , με τα οποία έχετε πρόσβαση στην Εφαρμογή Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας για την επικαιροποίηση των στοιχείων των Λυκείων της αρμοδιότητάς σας, θα εισέλθετε στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Σε περίπτωση απώλειάς τους, μπορείτε να στείλετε e-mail στην Υπηρεσία μας, προκειμένου να σας στείλουμε τα στοιχεία αυτά.
2. Ακολουθήστε στο μενού το σύνδεσμο “Ταυτοποίηση Υποψηφίου”.
3. Πληκτρολογείτε τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων ή/και το Επώνυμο και το Όνομα, που σας έδωσε ο υποψήφιος. Υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης με τα πλήρη ονομαστικά (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο). Πατήστε στο κουμπί Επεξεργασία για να προχωρήσετε στην φόρμα δημιουργίας προσωπικού κωδικού ασφαλείας του υποψηφίου.
Σε περίπτωση που ο κωδικός εξετάσεων δεν αντιστοιχεί σε επιτυχόντα Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων , εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.
5. Προκειμένου να ταυτοποιήσετε τον υποψήφιο, δείτε τα στοιχεία του και συγκρίνετέ τα με αυτά που αναγράφονται στην αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του.
6. Σε περίπτωση διαφοράς των ατομικών στοιχείων, ο υποψήφιος θα πρέπει να επανέλθει έχοντας προσκομίσει από το Λύκειο αποφοίτησής του αποδεικτικό απόλυσης, πάνω στο οποίο θα έχει γίνει επισημειωματική πράξη ταύτισης των ατομικών του στοιχείων.
7. Στη φόρμα «Δημιουργία Προσωπικού Κωδικού Ασφαλείας», επιτρέψτε στον υποψήφιο να πληκτρολογήσει δύο φορές στα αντίστοιχα πεδία τον προσωπικό του κωδικό ασφαλείας, με όποιο συνδυασμό γραμμάτων/συμβόλων ο ίδιος επιθυμεί, μέχρι 10 χαρακτήρες Η ηλεκτρονική εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα Λίστας Ταυτοποιημένων Υποψηφίων για μεταφορά της
θέσης επιτυχίας τους που ταυτοποιήθηκαν στη Διεύθυνσή σας.
Τέλος, σημειώνεται ότι για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του ο υποψήφιος θα πρέπει να ακολουθήσει το σύνδεσμο «http://solon.it.minedu.gov.gr» που βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και χρησιμοποιώντας τα προτεινόμενα βήματα μπορεί να υποβάλει την αίτησή του.

Υπουργείο Παιδείας

Προβολή αρχείου

Λήψη αρχείου