Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας στη Γ΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015

εδώ