Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ΕΠΑΛ

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ τάξης ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015
εδώ