Χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας

Μαρούσι 7 – 10 – 2014
Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ
Φ.351.5/ 84 / 160735 /Δ1

Θέμα: « Χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας »
Σχετικά με τη χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας για την πραγματοποίηση των εκλογοαπολογιστικών γενικών συνελεύσεων των εκπαιδευτικών και προκειμένου να διευκολύνονται στην άσκηση των συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων, η υπηρεσία δύναται να χορηγεί συνδικαλιστική άδεια για την πραγματοποίηση των ως άνω γενικών συνελεύσεων, μίας ( 1 ) εργάσιμης ημέρας εντός του σχολικού έτους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ