Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενές και κενωθείσες θέσεις Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενές και κενωθείσες θέσεις Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

  Σχετ. Υ-56/158772/Δ2/3-10-2014/Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Π.Ε & Δ.Ε Διεύθυνση  

            Προσωπικού Δ.Ε. Τμήμα Δ΄.

 

Καλούμε

Τους υποψηφίους Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε. αντιστοίχων Κλάδων που είναι εγγεγραμμένοι στους αξιολογικούς πίνακες όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, επιλογής έτους 2011-2012, οι οποίοι δεν τοποθετήθηκαν σε θέση προτίμησής τους και επιθυμούν να τοποθετηθούν στις παρακάτω κενές και κενωθείσες θέσεις:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Κλάδος ΠΕ01- Θεολόγων, έδρα Καβάλα

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κλάδος ΠΕ04- Φυσικών, έδρα Μυτιλήνη

Κλάδος ΠΕ04- Φυσικών, έδρα Σάμος

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κλάδος ΠΕ08- Καλλιτεχνικών, έδρα Πάτρα

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κλάδος ΠΕ02- Φιλολόγων, έδρα Κοζάνη

Κλάδος ΠΕ02- Φιλολόγων, έδρα Φλώρινα

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κλάδος ΠΕ03-Μαθηματικών, έδρα Βόλος

Κλάδος ΠΕ12- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, έδρα Λάρισα

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κλάδος ΠΕ02- Φιλολόγων, έδρα Λευκάδα

Κλάδος ΠΕ03- Μαθηματικών, έδρα Κέρκυρα

Κλάδος ΠΕ06- Αγγλικών, έδρα Αργοστόλι

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κλάδος ΠΕ03- Μαθηματικών, έδρα Ερμούπολη

Κλάδος ΠΕ06- Αγγλικών, έδρα Ερμούπολη

Κλάδος ΠΕ06- Αγγλικών, έδρα Ρόδος

Κλάδος ΠΕ19- Πληροφορικής, έδρα Ερμούπολη

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κλάδος ΠΕ03- Μαθηματικών, έδρα Λιβαδειά

 

να υποβάλλουν σχετική δήλωση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης που υπηρετούν (μέσω Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης),εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης.

Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συνολικών αξιολογικών μονάδων των υποψηφίων.

Οι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν ενυπόγραφα για την παρούσα πρόσκληση.

 

 

                                           Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Α/ΘΜΙΑΣ

                                         ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

ΗΛΙΑΣ Ι. ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ, M.ed