Σίτιση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 15/09/2014

Αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα (www.sitisianapliroton.inedivim.gr) ο Οδηγός Εφαρμογής και το λοιπό υποστηρικτικό υλικό του Προγράμματος (έκδοσης 2.1Δ) για το σχολικό έτος 2014-2015.

Από τη μελέτη των εγγράφων αυτών, οι ενδιαφερόμενοι θα διαπιστώσουν ότι η διαδικασία δεν τροποποιείται σε σχέση με την τηρηθείσα κατά το παρελθόν σχολικό έτος αλλά:

  • Αυστηροποιούνται οι προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ από τους δικαιούχους,
  • Περιορίζεται σε ένα τρίμηνο το δικαίωμα των δικαιούχων να ζητούν επανυπολογισμό του ύψους των τροφείων που τους καταβλήθηκαν,
  • Περιορίζονται σε δύο και οριστικοποιούνται τα στοιχεία – παραστατικά με βάση τα οποία υπολογίζονται τα τροφεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται:

  • Να μελετήσουν με προσοχή τον Οδηγό και το λοιπό υποστηρικτικό υλικό,
  • Να διαβιβάσουν τυχόν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία και τους τρόπους εξυπηρέτησής τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση sitisianapliroton@inedivim.gr, προκειμένου να λάβουν απαντήσεις από την Ομάδα Έργου του Προγράμματος .

Για το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Η Ομάδα Έργου του Προγράμματος

2.1Δ_ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2.1Δ_ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ