Ενδεικτικός προγραμματισμός διδακτέας εξεταστέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΑΟΘ & ΑΟΔΕ σχολικού έτους 2014-15

Θέμα: Ενδεικτικός προγραμματισμός διδακτέας  εξεταστέας ύλης των πανελλαδικά  εξεταζόμενων μαθημάτων σχολικού έτους 2014-15.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζω ότι η διδακτέα και εξεταστέα ύλη για την τρέχουσα σχολική χρονιά περιγράφεται και ορίζεται στην με aριθ. πρωτ. 138300/Γ2 – ΦΕΚ B 2420 – 10.09.2014 απόφαση περί καθορισμού εξεταστέας – διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2014−2015.

Ο προγραμματισμός που σας προτείνω είναι ενδεικτικός καθότι απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό σχολείων της χώρας. Η τροποποίηση σε αρκετές περιπτώσεις επιβάλλεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του σχολείου που υπηρετείτε. Σε κάθε περίπτωση όμως οφείλετε να φροντίσετε για την έγκαιρη και επαρκή κάλυψη της προβλεπόμενης ύλης πριν το τέλος Απριλίου και τις λίγες διδακτικές ώρες του Μαΐου να τις αφιερώσετε σε επαναλήψεις και επίλυση θεμάτων που δυσκόλεψαν τους μαθητές. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεγάλη καθυστέρηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη διδασκαλία πρέπει να γίνει ειδικός προγραμματισμός, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές εγκυκλίους, με την βοήθεια του Διευθυντή του σχολείου σας και ενημέρωσή μου.

 1.«Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ι »

Η εξεταστέα- διδακτέα ύλη ορίζεται από το βιβλίο: «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ τάξης Γενικού Λυκείου. των Θ. Λιανού, Α. Παπαβασιλείου και Α. Χατζηανδρέου, έκδοση 2014.

Κεφάλαιο 1 : Βασικές Οικονομικές Έννοιες, εκτός των παραγράφων 6 και 13, (προτείνεται να έχει διδαχθεί μέχρι 31/10/2014)

Κεφάλαιο 2: Η ζήτηση των αγαθών. (προτείνεται να έχει διδαχθεί μέχρι 22/12/2014).

Κεφάλαιο 3: Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος, εκτός των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 που αναφέρονται στο κόστος παραγωγής. (προτείνεται να έχει διδαχθεί μέχρι 13/2/2015).

Κεφάλαιο 4: Η προσφορά των αγαθών. (προτείνεται να έχει διδαχθεί μέχρι 13/3/2015).

Κεφάλαιο 5: Ο Προσδιορισμός των τιμών, εκτός της παραγράφου 6. (Μέχρι τέλος Απριλίου)

Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα κεφάλαια.

 2.«Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ »

Η εξεταστέα- διδακτέα ύλη ορίζεται από το βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» των Θ. Λιανού, Α. Παπαβασιλείου και Α. Χατζηανδρέου, έκδοση Διόφαντος

  • Μέχρι 31-10-14 να έχει διδαχθεί ύλη μέχρι σελ.143 (Ολοκλήρωση 7ου Κεφαλαίου)
  • Μέχρι 23-12-14 να έχει διδαχθεί ύλη μέχρι σελ.158 (Ολοκλήρωση του 8ου Κεφαλαίου Οικονομικές Διακυμάνσεις)
  • Μέχρι 31-01-15 να έχει διδαχθεί ύλη μέχρι σελ.168 (Ολοκλήρωση παραγράφου 3 του 9ου Κεφαλαίου Ο Πληθωρισμός)
  • Μέχρι 28-02-15 να έχει διδαχθεί ύλη μέχρι σελ.171 (Ολοκλήρωση 9ου Κεφαλαίου )
  • Μέχρι 31-03-15 να έχει διδαχθεί ύλη μέχρι σελ.182 (Ολοκλήρωση της ενότητας ii) τα έσοδα του Δημοσίου του 10ου Κεφαλαίου)
  • Μέχρι τέλους Απριλίου να έχει τελειώσει η διδασκαλία όλης της ύλης που πρέπει να διδαχθεί.

 3.«Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων & Υπηρεσιών»

Η εξεταστέα- διδακτέα ύλη ορίζεται από το βιβλίο Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μ. Βαξεβανίδου, Π. Ρεκλείτη, έκδοση 2014 Διόφαντος)

  • Μέχρι 31-10-14 να έχει διδαχθεί ύλη μέχρι σελ. 50. (Ολοκλήρωση 1ου Κεφαλαίου)
  • Μέχρι 27-02-15 να έχει διδαχθεί ύλη μέχρι σελ. 11( Ολοκλήρωση 2ου Κεφαλαίου)
  • Μέχρι 31-03-15 να έχει διδαχθεί ύλη μέχρι σελ. (Ολοκλήρωση του 3ου κεφαλαίου)
  • Μέχρι τέλους Απριλίου να έχει τελειώσει η διδασκαλία όλης της ύλης που πρέπει να διδαχθεί.

Τονίζεται ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας των Υπαλλήλων Διοίκησης Οικονομικών Υπηρεσιών και Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών λόγω του ότι έχουν συντελεστή αυξημένης βαρύτητας (3,5) έναντι των μαθημάτων Γενικής Παιδείας (1,5) κατά τον υπολογισμό των συνολικών μορίων των υποψηφίων ΕΠΑΛ (Ομάδας Α’).

Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων
Λούκας Ηλίας
Ταχ. Δ/νση: Α.Γαζή & Ηπείρου,
Ταχ. Κωδ. : 41222
Τηλέφωνο : 2410-671838
Fax: 2410-619344
e – mail : [email protected]