Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Ν. Φθ/δας

εδώ

Οι παραπάνω  εκπαιδευτικοί  οφείλουν να παρουσιαστούν στο σχολείο τοποθέτησής τους  τη Δευτέρα 8-9-2014.

Εναπομείνοντα Λειτουργικά Κενά Ομάδων Β1,Β2,Β3 εδώ

Εναπομείνοντα Λειτουργικά Κενά Ομάδων Β4,Β5,Β6 εδώ

Εναπομείνοντα Λειτουργικά Κενά Ομάδων Β7,Β8,Β9 εδώ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Οι εκπαιδευτικοί που πλεονάζουν για οποιοδήποτε λόγο καλούνται να κάνουν (εάν το επιθυμούν) αίτηση τοποθέτησης για τα παραπάνω λειτουργικά κενά μέχρι τη Δευτέρα 8-9-2014 και ώρα 14:οο.