Οδηγίες για τη διδασκαλία των των θρησκευτικών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Σας διαβιβάζω τα έγγραφα του Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για  το μάθημα των θρησκευτικών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

odigies-pe01-2010-2011.zip [doc]