Τι αλλάζει στις αναθέσεις των μαθημάτων επιλογής της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 124062/Γ2/06−09−2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2350 Β΄) όσον αφορά στις αναθέσεις των μαθημάτων επιλογής της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

anatheseis_a_lyk_1415

 

ΦΕΚ 2143Β/2014

To ΦΕΚ 2350/2013  πρόβλεπε για τα μαθήματα επιλογής:
anatheseis_a_lyk_epil_old