Ολοκλήρωση τροποποιήσεων εφαρμογών εξαγωγής αποτελεσμάτων

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση τροποποιήσεων εφαρμογών εξαγωγής αποτελεσμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στις εφαρμογές εξαγωγής αποτελεσμάτων σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 103738/Γ2/03-07-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ «Νομοθετική Ρύθμιση για την αλλαγή στον τρόπο προαγωγής των μαθητών των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ)».
Παρακαλούνται οι σχολικές μονάδες να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

1 thought on “Ολοκλήρωση τροποποιήσεων εφαρμογών εξαγωγής αποτελεσμάτων

  1. Ερώτηση

    Αυτό σημαίνει ότι θα ξαναβγούν αποτελέσματα για την Α λυκείου;

Comments are closed.