Επιλογή Ξένης Γλώσσας στην Α Λύκειου

Οι μαθητές που το σχολικό έτος 2014-15 θα φοιτήσουν στην Α Λυκείου έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν, με δήλωσή τους, την Ξένη Γλώσσα που επιθυμούν να διδαχτούν στην Α΄ Λυκείου ως μάθημα Γενικής Παιδείας, αρκεί να την έχουν διδαχτεί στο Γυμνάσιο (Υπ. Απόφαση 32239/Γ2/23-03-2012 και ΦΕΚ 1163/10-04-2012).

Ο Διαχειριστής