Πληροφοριακό Σύστημα Προγραμματισμού Εξετάσεων (Τράπεζα Θεμάτων)

Με βάση την  Υπουργική Απόφαση 4703/7-5-2014 , τα Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ, Ημερήσια και Εσπερινά, τα Εκκλησιαστικά, τα Μουσικά και τα Καλλιτεχνικά Λύκεια  στα οποία για τις εξετάσεις μαθημάτων της Α’ Τάξης  Λυκείου (και της  Β’ Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ) το 50% των θεμάτων αντλείται από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ)  θα πρέπει να καταχωρίσουν το πρόγραμμα εξετάσεων σχολικού έτους 2013-2014 της Α’ Τάξης, καθώς και της Β’ Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ για τα σχετικά μαθήματα, στο Πληροφοριακό Σύστημα που έχει αναπτυχθεί για τον σκοπό αυτό.

Η πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα γίνεται είτε μέσω της πύλης του ΙΕΠ για την ΤΘΔΔ: http://meleagros.iep.edu.gr/ είτε στη διεύθυνση http://exams-repo-mis.cti.gr/.

Όλη η εγκύκλιος εδώ