Αξιολόγηση του διοικητικού και λοιπού προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του διοικητικού και λοιπού προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας εδώ (zip/doc).
Τροποποίηση της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης σε δύο καταληκτικές ημερομηνίες εδώ
“Α. η σχετική απόφαση επιμερισμού των ως άνω ποσοστών πρέπει να έχει εκδοθεί έως τις
19 Μαΐου 2014 και
Β. οι Εκθέσεις Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να έχουν συνταχθεί έως τις
18 Ιουλίου 2014

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.
Υπουργός – Κυριάκος Μητσοτάκης  εδώ

1 thought on “Αξιολόγηση του διοικητικού και λοιπού προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Comments are closed.