ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Tα Ηνωμένα Διεθνή Κολλέγια δέχονται και φέτος αιτήσεις για ολικές ή μερικές υποτροφίες μαθητών και μαθητριών με ελληνική υπηκοότητα για τη φοίτησή τους στα Ηνωμένα Διεθνή Κολλέγια (United World Colleges). Οι υποτροφίες των Ηνωμένων Διεθνών Κολλεγίων αντιστοιχούν στα δύο τελευταία χρόνια του Λυκείου και αφορούν τα ποσά των τροφείων και των διδάκτρων.
Στους αποφοίτους των Ηνωμένων Διεθνών Κολλεγίων απονέμεται το Διεθνές Απολυτήριο (International Baccalaureate) που αναγνωρίζεται από τα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής ως ισότιμο με τα αντίστοιχα εθνικά απολυτήρια και επιτρέπει την εγγραφή σε αυτά. Το Διεθνές Απολυτήριο είναι επίσης ισότιμο με το απολυτήριο του ελληνικού Ενιαίου Λυκείου σύμφωνα με τους Νόμους 2327/1995 και 2827/2000.
Οι υποψήφιοι πρέπει να φοιτούν σε ελληνικό δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο στην Ελλάδα, να μην είναι πάνω από 17 ετών, να γνωρίζουν Αγγλικά και να έχουν πολύ καλή σχολική βαθμολογία. Η τελική επιλογή θα γίνει με εξέταση και προσωπικές συνεντεύξεις.
Τελευταία προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014.
Η διαδικασία επιλογής θα γίνει στην Αθήνα, Παρασκευή 21, Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Μαρτίου 2014.

Διαθέσιμες θέσεις για τα σχολικά έτη 2014-15 & 2015-16

– Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 17η Mαρτίου 2014
– Η διαδικασία επιλογής θα γίνει στις 21,22 & 23 Μαρτίου 2014 στην Αθήνα.

Διαθέσιμες θέσεις

– Ηνωμένο Διεθνές Κολέγιο Lester B. Pearson του Ειρηνικού (Βικτόρια, Καναδάς): 1 θέση με 100% Υποτροφία
– Ηνωμένο Διεθνές Κολέγιο Maastricht (Μάαστριχτ, Ολλανδία): 1 θέση με 50% Υποτροφία (κόστος 2ετίας περίπου 25.000€)
– Ηνωμένο Διεθνές Κολέγιο Costa Rica (Σάντα Άννα , Κόστα Ρίκα): 1 θέση με 50% Υποτροφία (κόστος 2ετίας περίπου 20.400€)
– Ηνωμένο Διεθνές Κολέγιο Atlantic (St. Donat’s Castle, Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο): 1 θέση χωρίς υποτροφία (κόστος 2ετίας περίπου 67.500€)
Παρακαλώ συμπληρώστε την συνημμένη αίτηση (pdf) και στείλτε τη με fax στο: 210 7238359

Η αίτηση:APPLICATION FORM 2014-16

Περισσότερες Πληροφορίες:

www.gr.uwc.org
www.uwc.org
info@gr.uwc.org