Εκδήλωση με αφορμή την Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο

Εκδήλωση με αφορμή την Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο:

Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014

«Η πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας, για ένα σύγχρονο, ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο»

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) ΑΠΘ – Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ

Διοργάνωση:
Δίκτυο κατά της Βίας στο Σχολείο, Παιδαγωγική Σχολή, ΑΠΘ,
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων

Παρακαλούμε σημειώστε ότι:

α) Για συμμετοχή στα εργαστήρια χρειάζεται η έγκαιρη συμπλήρωση και αποστολή της δήλωσης ενδιαφέροντος (βλ. ιστοσελίδα Παιδαγωγικής Σχολής www.educ.auth.gr)

β) Η εκδήλωση θα αναμεταδοθεί μέσω live streaming στην κεντρική ιστοσελίδα του ΑΠΘ (μπορείτε να εντοπίσετε το σχετικό σύνδεσμο μέσα από την ιστοσελίδα της Παιδαγωγικής: www.educ.auth.gr), του Συνηγόρου του Παιδιού (www.0-18.gr) και (www.antibullyingnetwork.gr)