Ο νόμος που καταργεί τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και δημιουργεί το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.)

Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις

http://dide.fth.sch.gr/lows/n4328_2013.pdf